ליווי לפתיחת עסק

נשמח לעמוד לשירותך בכל הפעולות הנדרשות בעת פתיחת עסק ופתיחת תיקים במס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. אנו נלווה אותך בכל שלב בפתיחת העסק והקמתו ללא צורך שלך בהגעה למשרדי רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי. כולל הסדרת רישומים על פי דרישות החוק, תכנון מערכת ניהול החשבונות בהתאמה לאופי הפעילות העסקית.

 

 1. עוסק פטור/ עוסק מורשה/ חברה בע"מ – מה לפתוח?

בתהליך בדיקת הנתונים נחליט איזה סוג עסק כדאי לפתוח.

 

 1. תהליך מול רשויות המס.

רישום העסק ברשויות המס –כוללות את המע"מ (מס ערך מוסף) ומס הכנסה וביטוח לאומי. פתיחת תיקים ברשויות המס ניתנת במסגרת שירותים להקמת עסק או חברה וללא תשלום ללקוחות חדשים.

 

 1. בחירת מערכת להנהלת חשבונות

בשוק קיימות תוכנות שונות להנהלת חשבונות בעסק, הוצאת חשבוניות, קבלות, ניהול לקוחות ועוד. אנו נעזור לך לבחור תוכנת הנהלת חשבונות ידידותית המתאימה לאופי הפעילות העסקית שלך.

 

 1. הכנת דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים מאפשר לקבל תמונת מצב על מגוון נושאים  – צפי הכנסות תקבולים מלקוחות, כניסת כסף מסליקת אשראי, צפי תשלומים לספקים, צפי לחריגה ממסגרת האשראי בבנק.

 

 1. הנהלת חשבונות חודשי-שוטף:
 • רישום הנהלת חשבונות בספרי העסק (כולל ביקורת רצף חשבונות הוצאות וביקורת כל הפרטים – מחיר, כמות וכו').
 • התאמות בנקים וכרטיסי אשראי
 • הפקת והדפסת המחאות בהתאם לצורך
 • התאמות כרטיסי ספקים ולקוחות
 • גביה
 • עריכת משכורות לעובדים
 • דיווחים שוטפים לרשויות המס
 • דוחות שוטפים בהתאם לצרכי העסק

 

 1. דוחות שנתיים וחודשיים.
 • דוחות לצורך תשלום מקדמות מס הכנסה חודשיות
 • דוחות ודיווח מע"מ
 • ניכוי מס במקור.
 • דו"ח רווח והפסד בכל נקודת זמן – לפי הכנסות והוצאות.
 • דו"ח יתרת לקוחות – דו"ח המפרט חובות פתוחים לפי כרטיסי הלקוחות השונים ובפירוט לפי כל לקוח.
 • דו"ח תנועות – בספרי העסק, תנועות בבנק וכיוצא באלו.
 • דו"ח מאזן בוחן
 • דו"ח מאזן בוחן שנתי.
 • הפקת דו"ח שנתי לצורך הכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה.