עצמאים וחברות

נשמח לעמוד לשירותך בכל הפעולות הנדרשות בניהול פיננסי של החברה או תיק עצמאי. ליווי כולל של ניהול המערך הנהלת חשבונות בהתאמה לאופי הפעילות העסקית.

 

 1. הנהלת חשבונות חודשי-שוטף:
 • רישום הנהלת חשבונות בספרי העסק (כולל ביקורת רצף חשבונות הוצאות וביקורת כל הפרטים – מחיר, כמות וכו').
 • התאמות בנקים וכרטיסי אשראי
 • הפקת והדפסת המחאות בהתאם לצורך
 • התאמות כרטיסי ספקים ולקוחות
 • גביה
 • עריכת משכורות לעובדים
 • דיווחים שוטפים לרשויות המס
 • דוחות שוטפים בהתאם לצרכי העסק

 

 1. דוחות שנתיים וחודשיים
 • דוחות לצורך תשלום מקדמות מס הכנסה חודשיות
 • דוחות ודיווח מע"מ
 • ניכוי מס במקור.
 • דו"ח רווח והפסד בכל נקודת זמן – לפי הכנסות והוצאות.
 • דו"ח יתרת לקוחות – דו"ח המפרט חובות פתוחים לפי כרטיסי הלקוחות השונים ובפירוט לפי כל לקוח.
 • דו"ח תנועות – בספרי העסק, תנועות בבנק וכיוצא באלו.
 • דו"ח מאזן בוחן
 • דו"ח מאזן בוחן שנתי.
 • הפקת דו"ח שנתי לצורך הכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה.

 

 1. שירות חיצוני לרואי חשבון

שירותי הנהלת חשבונות ב- outsorsing

ניתן להעזר במשרדנו במגוון רחב של פתרונות הנהלת חשבונות עד מאזן והכנת חומר לדוח שנתי.

 

הנהלת חשבונות חודשי-שוטף:

  1. רישום הנהלת חשבונות בספרי העסק (כולל ביקורת רצף חשבונות הוצאות וביקורת כל הפרטים – מחיר, כמות וכו').
  2. התאמות בנקים וכרטיסי אשראי
  3. הפקת והדפסת המחאות בהתאם לצורך
  4. התאמות כרטיסי ספקים ולקוחות
  5. גביה
  6. עריכת משכורות לעובדים
  7. דיווחים שוטפים לרשויות המס
  8. דוחות שוטפים בהתאם לצרכי העסק
  9. הכנה וניהול דוח תזרים מזומנים
  10. הכנת חומר לדוח שנתי